Mineralna voda – najbolja voda za piće

Mineralna voda – najbolja voda za piće

Ne postoji univerzalni odgovor na pitanje koja je voda najbolja, odnosno najadekvatnija za korišćenje, ali je sigurno da mineralna voda ima mnogo prednosti nad ‘česmovačom’.

Prednosti flaširane vode u odnosu na “česmovaču” jesu sledeće:
• Mineralna voda je izuzetno korisna kao zamena ne samo za vodu koja se prirodno gubi iz organizma,nego i pomaže u održavanju balansa elektrolita, jer je mineralna voda bogata elektrolitima (mineralima) koji su prirodno rastvoreni u njoj.
• Minerali iz vode se mnogo bolje apsorbuju od minerala iz hrane.
• Mineralna voda ima antibakterijska i antifugicidna svojstva.
• Pored ostalog mineralna voda pomaže detoksikaciji, čišćenju organizma, tj. borbi protiv raznih štetnih supstanci, toksina.
• Konačno, mnogo ljudi koji pije svakodnevno mineralnu vodu, pije zbog terapeutskog efekta kod mnogih hroničnih bolesti.
• Mineralnom vodom se postiže balans elektrolita u telu i popunjavaju zalihe koje organizam prirodno gubi.

Mineralna voda pomaže detoksikaciji – čišćenju organizma

Mineralna voda je verovatno najzdravije piće koje nam je dostupno.Ona uključuje supstance koje su neophodne našem organizmu i mogu pomoći u postizanju optimalnog zdravlja.

Mineral_Water

Odakle minerali u vodama?

Ove vode dolaze iz dubokih slojeva zemlje gde dolaze u kontakt sa stenama. Taj kontakt rastvara minerale iz stena i kada voda izvire ponovo na površinu, dobijamo vodu bogatu mineralima i drugim supstancama. A, mi ne možemo bez njih jer naše telo i sve njegove funkcije zavise od prirodnih minerala.

Mineralne vode imaju mnogostruko dejstvo na ljudski organizam tako što deluju na proces varenja, funkciju sekretornih i endokrinih organa, upotpunjuju svakodnevne potrebe organizma za mineralima. Minerali se u ovim vodama nalaze u rastvorenom obliku najpovoljnijem za njihovu resorpciju. Stoga prirodne mineralne vode mogu biti dodatni izvor minerala u svakodnevnoj ishrani savremenog čoveka, ishrani vegetarijanaca, u dijetetskim terapijama i u fiziološkim i patološkim stanjima u kojima su povećane potrebe za mineralima ili se oni gube u većim količinama

Kako odabrati mineralnu vodu ?

Generalizovati upotrebu mineralne vode nije moguće jer su potrebe za sastojcima koje sadrži vrlo specifične za svaku osobu i zavise od uzrasta, fizičke aktivnosti, klimatskih uslova, fizičkog stanja i nutritivnog statusa.

Sve veća upotreba flaširane i mineralne vode zasigurno dovodi i do grešaka u odabiru, a loše je i nekontrolisano korišćenje vode koja nije u skladu sa fiziološkim potrebama organizma. Većina mineralnih voda uključuje slične karakteristike koje ih čine korisnim za postizanje dobrog zdravlja, ali je svaka mineralna voda ipak specifična, ima svoje prednosti i nedostatke. Zbog toga bi izbor mineralne vode, trebalo napraviti u konsultaciji sa doktorom, nutricionistom, posebno osobe koje imaju zdravstvenih problema. Ako ne postoje zdravstveni problemi pre izbora najprikladnije vode za celu porodicu, trebalo bi razmotriti neke osnovne kriterijume.

drink_water1

Čitajte deklaraciju pažljivo:

1. Slabo mineralne vode sa suvim ostatkom do 500 mg/l su najprikladnije za celu porodicu; Danas se sve više koriste vode niske ili srednje mineralizacije, sa uravnoteženim odnosom makroelemenata i mikroelemenata. Pošto ove vode organizam lakše prihvata, one imaju povoljan uticaj na zdravlje svih kategorija stanovništva i mogu potpuno da zamene običnu vodu za piće, što nije uvek slučaj s vodama većeg stepena mineralizacije, čije neograničeno i dugotrajno konzumiranje može da bude i štetno.

-niske koncentracije nitrata i sulfata, hlorida i natrijuma su veoma važne;
-proverite datum proizvodnje i izaberite što skoriji;

2. Kada je o ambalaži reč, najbolje je staklo, ali je danas popularna PET ambalaža (polietil tetraftalat), specijalna supstanca za koju istraživanja, do sada obavljena, kažu da može da drži vodu godinu dana bez ikakvih ekoloških promena.

3. Ugljen dioksid koji se dodaje povećava aciditet vode, a naša dijeta je već bogata sa kiselim nutrijentima tj. namirnice koje jedemo daju uglavnom kiselu reakciju krvi idealnu sredinu za bolesti, kao što je kancer.

Po čemu se mineralne vode razlikuju?

Po suvom ostatku i količini minerala rastvorenih u njoj, po ph vrednosti i količini ugljen dioksida tj.gaziranosti.

Šta je to suvi ostatak?

U pojedinim tipovima mineralnih voda nalaze se različite koncentracije više elemenata rastvorenih u obliku soli, a njihov suvi ostatak, izražen u miligramima dobija se isparavanjem jednog litra vode na 180°C. Prema količini suvog ostatka, mineralne vode su svrstane u vrlo slabe (prisustvo minerala nije veće od 50 mg/), slabe (do 500 mg/l), visokomineralne (između 500 i 1.500 mg/l) i bogato mineralne (više od 1.500 mg/l). U sastav mineralnih voda za piće ulaze makroelementi i mikroelementi. Prvi, kao što su natrijum, kalijum, kalcijum i magnezijum, potrebni su organizmu u većim količinama. Pravilnikom o kvalitetu mineralnih voda, ni za jedan od ovih makroelemenata nije predviđeno ograničenje. Mikroelementi su potrebni u veoma malim količinama koje su u nekim slučajevima ograničene propisima zbog mogućeg štetnog delovanja na organizam, kao i uticaja na izgled i ukus vode (gvožđe).

Hemijski elementi sadržani u mineralnoj vodi najčešće se nalaze u obliku soli rastvorenih u obliku jona. Njihovo dejstvo na organizam je različito.

water-stream

U našim mineralnim vodama čest je:

Kalcijum je važan makroelement koji obezbeđuje normalno funkcionisanje organizma. Zajedno sa fosforom kalcijum čini osnovu koštanog tkiva, aktivira delovanje najvažnijih enzima, učestvuje u održavanju jonske ravnoteže u organizmu, neophodan je za normalan rad nervnog sistema i kontrakciju mišića, faktor je koagulacije krvi.

Magnezijum je kritičan element za pravilno funkcionisanje ljudskog organizma, posebno za kardiovaskularni i nervni sistem. Kao kofaktor u više od 300 enzimskih sistema u humanim ćelijama Mg ima odlučujuću poziciju u normalnoj miokardnoj funkciji. Valja svakako znati da je za protektivno dejstvo na kardiovaskularni sistem odgovoran magnezijum, kao i međusobni odnos ovog minerala i kalcijuma. Zbog prirodne kompeticije, najpovoljniji odnos kalcijuma i magnezijuma je 2:1. Ukoliko je jedan od ova dva minerala prisutan u većoj koncentraciji sprečava apsorpciju drugog. Magnezijum iz vode apsorbuje oko 30% bolje i brže nego dijetalni magnezijum.Posmatrajući našu dijetu koja je jedva adekvatna u magnezijumu nameće se zaključak da taj relativno mali unos magnezijuma putem vode za piće može biti od presudne važnosti, s obzirom da 1-2 l vode dnevno može povećati dnevni unos oko 20-40% .Poželjno je da nivo magnezijuma u vodi za piće bude bar 30 mg po litri. Neophodan je kod osifikacije (ulazi u sastav kostiju, daje im čvrstinu i naročito kod mladih organizama, utiče na normalan rast i razvitak). Vitaminu C i B1 je neophodan da bi delovao.Sprečava starenje ćelija, a, zajedno sa vitaminom C, kalcijumom i manganom, povećava broj i pokretljivost spermatozoida.

Natrijum je esencijalni element za pravilno funkcionisanje organizma. Međutim, neki ljudi su osetljiviji na prisustvo natrijuma u krvi od drugih. Ljudi osetljivi na natrijum lakše zadržavaju natrijum, što dovodi do nagomilavanja tečnosti i povišenog krvnog pritiska. Sa zalaskom u godine, vaša osetljivost na natrijum često postaje izraženija. Većina domaćih flaširanih voda ima visok sadržaj natrijuma u svom sastavu, što baš i nije dobro jer prekomerno unošenje natrijuma predstavlja značajan faktor rizika u nastanku ateroskleroze i povišenog krvnog pritiska, ali i drugih bolesti, kao što su osteoporoza, nefritis, edem i gojaznost. Zbog toga je upotrebe mineralnih voda sa što manjim sadržajem natrijuma najpreporučljivija, tako da u vodi ne bi trebalo da ga bude više od 150 mg/l, a preporučljivo je da ga bude i ispod 50 mg/l.

Kalijum je potreban organizmu, ali njegov višak izaziva stres bubrega, pa i prekid njihovog rada, i zato za svakodnevnu upotrebu ne treba koristiti vodu koja ga ima više od 12mg/l. Najnovija istraživanja pokazuju da je silika ili silicijum-dioksid koji je prisutan u nekim mineralnim vodama jako bitan element za organizam.On je neophodan za stvaranje kolagena kostiju i vezivnog tkiva, za zdrave nokte, kožu i kosu, za apsorpciju kalcijuma, za fleksibilnost arterija i time igra ulogu u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Silicijum-dioksid je važan za prevenciju Alzheimer-ove bolesti. Zatim, on stimuliše imuni sistem i sprečava proces starenja ćelija u tkivima. Kalcijum, magnezijim i kalijum povećavaju dejstvo silicijum dioksida.

Nitrati i nitriti su zagađujuće materije i u flaširanoj vodi ne bi trebalo da ih bude. Za spravljanje hrane za bebe sme da se koristi samo voda bez nitrita.

-Ako se svakodnevno upotrebljava prirodna mineralna voda, ona ne bi trebalo da sadrži više od 1 mg/l fluorida, kako bi se izbegla fluoroza zuba i drugi neželjeni efekti.

Jedna od hemijskih karakteristika koja označava kiselost ili baznost vode je pH faktor. Njegove normalne vrednosti se kreću od 6 do 8, a ako imaju dodat ugljen-dioksid, njegov nivo se spušta i do 4,5. Takva voda može da izazove rastvaranje minerala zuba.

Ako se znaju ovi parametri, pri odabiru flaširanih voda koje će se koristiti u domaćinstvu treba voditi računa o starosti i zdravstvenom stanju svih ukućana, a posebno beba. Na osnovu svega možemo zaključiti da pravim odabirom vode možemo suzbiti, lečiti ili izlečiti bolesti današnjice – stres, gojaznost, dijabetes melitus, arteriosklerozu, a sve to pod kontrolom lekara i primenom određene dijeto-terapije.

Ph_3

Mineralne vode u Srbiji

Kvalitetna i bezbedna pijaća voda je luksuz koji mnogima u svetu nije dostupan. Naša prednost je što je Srbija izuzetno bogata vodama i ako se nekima od prirodnih bogatstava Srbija može dičiti, to su svakako brojni izvori raznovrsnih mineralnih voda, od kojih su mnoge termalne, termomineralne i lekovite. Srbija ima oko 300 izvora mineralne vode i oko 699 izvora običnih (stonih), odnosno slabo mineralizovanih voda, koje su potencijalni resurs za flaširanje. Mineralne vode su lekovite, a kada je reč o našoj zemlji one predstavljaju pravi biser prirode, koji je nedovoljno istražen i eksploatisan.

Ispravnost flaširanih mineralnih voda regulisana je strogim standardima našim i međunarodnim kodeksima. Sami proizvođači su dužni da kroz svoje standarde kvaliteta obezbede čistoću, stalan mineralni sastav, neprekidno testiranje na bezbednost, stalnost sastava i kvalitetno pakovanje. Reč je, zapravo, o poštovanju pravilnika o kvalitetu prirodne mineralne vode.

Koje su prednosti slabomineralne, negazirane, alkalne vode?

Zabluda je, kao što se ranije mislilo, da vode koje ne sadrže veću količinu mineralnih supstanci nemaju nikakvo dejstvo na ljudski organizam. Danas se sve više koriste vode niske ili srednje mineralizacije, sa uravnoteženim odnosom makroelemenata i mikroelemenata. Pošto ove vode organizam lakše prihvata, one imaju povoljan uticaj na zdravlje svih kategorija stanovništva i mogu potpuno da zamene običnu vodu za piće, što nije uvek slučaj s vodama većeg stepena mineralizacije, čije neograničeno i dugotrajno konzumiranje može da bude i štetno.

Svaka namirnica ima određeni uticaj na pH vrednost krvi i ostalih tkiva. Gazirane mineralne vode, pogotovo one sa visokim sadržajem ugljen-dioksida, smanjuju pH vrednost, tj. povećavaju kiselost tkiva i krvi, što između ostalog dovodi do bržeg starenja organizma, te se ne preporučuju se za svakodnevnu upotrebu. Osim toga CO2 je vrlo agresivan gas koji može da ugrozi zdravlje onih koji takvu vodu stalno piju u velikim količinama.

Zato su alkalne vode, odnosno vode sa pH vrednošću iznad 7, dobar lek protiv starenja.

Izvor: B92 / Ishrana

Mineralna voda ima antibakterijska i antifungicidna svojstva