Cenovnik

New_AD_logo

CENOVNIK

  • 01Moja voda – 18,9 lit. (sa najmom vodomata) – 480,00 din.
  • 02Moja voda – 18,9 lit. (bez najma vodomata) – 432,00 din.
  • 03Moja voda – PET 6,3 lit.  – 108,00 din.
  • 04Moja voda – PET 1,5 lit.  – 40,50 din.
  • 05Moja voda – PET 0,5 lit. – 26,40 din.
  • 06Kremanska voda – 18,9 lit. (sa najmom vodomata) – 420,00 din.
  • 07Kremanska voda – 18,9 lit. (bez najma vodomata) – 360,00 din.
  • 08Sanitacija i čišćenje vodomata – 1000,00 din.
  • 09Servis – po cenovniku servisa
  • 10Eko briket – 21,00 din/kg .

* Cene su izražene sa uračunatim PDV-om