Cenovnik

New_AD_logo                                                                                                                                               CENOVNIK

 • 01Aqua NOVA – 18,9 lit. (sa najmom vodomata) – 480,00 din.
 • 02Aqua NOVA – 18,9 lit. (bez najma vodomata) – 432,00 din.
 • 03Moja voda – PET 6,0 lit.  – 96,00 din.
 • 04Moja voda – PET 1,5 lit.  – 48,00 din.
 • 05Moja voda – PET 0,5 lit. – 36,00 din.
 • 06Kremanska voda – 18,9 lit. (sa najmom vodomata) – 480,00 din.
 • 07Kremanska voda – 18,9 lit. (bez najma vodomata) – 432,00 din.
 • 07Kremanska voda – PET 2,0 lit. – 50,40 din.
 • 07Kremanska voda – PET 6,0 lit. – 96,00 din.
 • 08Sanitacija i čišćenje vodomata – 1000,00 din.
 • 09Servis – po cenovniku servisa
 • 10Sodapower aparati za gaziranje vode – 7.200,00 din./ komplet sa CO2 bocom, 2 plastične boce i aparat
 • 11Sodapower CO2 dopune – 840,00 din.

* Cene su izražene sa uračunatim PDV-om