Cenovnik

New_AD_logo                                                                                                                                               CENOVNIK

 • 01Aqua NOVA – 18,9 lit. (sa najmom vodomata) – 540,00 din.
 • 02Aqua NOVA – 18,9 lit. (bez najma vodomata) – 486,00 din.
 • 06Kremanska voda – 18,9 lit. (sa najmom vodomata) – 570,00 din.
 • 07Kremanska voda – 18,9 lit. (bez najma vodomata) – 513,00 din.
 • 07Kremanska voda – PET 0,5 lit. – 36,00 din.
 • 07Kremanska voda – PET 2,0 lit. – 54,00 din.
 • 07Kremanska voda – PET 6,0 lit. – 144,00 din.
 • 01Golijska Ledena – 18,9 lit. (sa najmom vodomata) – 540,00 din.
 • 02Golijska Ledena – 18,9 lit. (bez najma vodomata) – 486,00 din.
 • 07Golijska Ledena – PET 6,0 lit. – 102,00 din.
 • 07Golijska Ledena – PET 0,5 lit. – 36,00 din.
 • 07Golijska Ledena – PET 1,5 lit. – 42,00 din.
 • 11Sodapower CO2 dopune – 840,00 din.
 • 08Sanitacija i čišćenje vodomata – 1200,00 din.
 • 09Servis – po cenovniku servisa

* Cene su izražene sa uračunatim PDV-om