Kremanska logo

Kremanska voda je visokoalkalna mineralna voda sa niskim procentom Natrijuma i sa pH vrednošću od 9,2.

Kremanska voda se puni na obroncima planine Tare, na području sela Kremna. Ovaj prirodni biser sa izvornom PH vrednošću od 9,2 spada u veoma retke alkalne vode.

Potez Mokre gore i Kremana, odnosno padine Tare, daju bele vode, to jest visoko alkalne vode, koje su izuzetna retkost ne samo u Srbiji, nego i u Evropi i u svetu.

Vrednost pH indeksa se kreće u intervalu od 9,2 do 9,4 po čemu se Kremanska voda svrstava u grupu visoko alkalnih voda. Upravo zahvaljujući toj osobini, odnosno tom prirodnom daru, sa svakom popijenom kapi Kremanske vode, unosite zdravu tečnost u svoj organizam, blagorodnu za vaše telo.

Dr Otto Warburg, dvostruki dobitnik Nobelove nagrade, otkrio je još 1932. godine da nedostatak kiseonika u ćelijama dovodi do pojave raka. Za razliku od zdravih ćelija, ćelijama raka nije potreban kiseonik, a za njegov razvoj je napogodnija kisela sredina. Ako je krv samo malo alkalnija (na primer sa ph 7,3 na pH 7,45) u njoj će biti oko 70 % više raspoloživog kiseonika!

Unošenjem alkalne vode u organizam smanjujemo mogućnost pojave dijabetesa, osteoporoze, artritisa, kancera, gojaznosti, kamena u bubregu, nedostatka energije… Ukupna tvrdoća (merena nemačkim gradima) se kreće u intervalu od 7,7 do 11 dH, tako da prema klasifikaciji Klut-a, kremanska voda pripada grupi mekih voda.

Kremanska voda pripada tipu hladnih voda jer se temperatura izdanske vode (na samom izvorištu) kreće u intervalu od 8C do 10 C. Povišeni alkalitet se javlja usled prirodnog procesa interakcije izdanskih voda i peridotita zahvaćenih procesom serpentinizacije.

Ukupna tvrdoća (merena nemačkim gradima) se kreće u intervalu od 7,7 do 11dH, tako da prema klasifikaciji Klut-a, kremanska voda pripada grupi mekih voda. Od zastupljenih mikrokomponenti registrovani su Fe, Mn, Sr, Cr, Li, Rb, Zn, Cu, B, SiO2, F, P. Prema jonskom sastavu ovu vodu možemo svrstati u kategoriju hidrokarbonatnih, magnezijsko-natrijumske grupe hladnih izdanskih voda.

Šta je pH?

pH je skala kojom se meri kiselost i baznost u rastvoru (koncentracija jona vodonika). Kreće se od 0-14, gde 0 označava najkiselije, 7 je neutralno, a 14 najalkalnije.

pH skala je logaritamska, što znači da je pH 8 deset puta alkalniji od 7, a pH 9 je sto puta alkalniji.

Krv i druge tečnosti u telu koje okružuju ćelije su blago alkalne (pH od 7,2 do 7,45). Ukoliko bi se pH krvi promenio na 6,9 nastupila bi koma, a zatim i smrt.

pH_skala12

Srećom, naš organizam ima mehanizme koji mu pomažu da održi ravnotežu i spreči velike promene vrednosti pH. To su disanje – pluća, zatim tzv. puferski sistemi u telesnim tečnostima i selekcija vodonikovih jona u bubrezima.

Ipak, današnji način života dovodi do stvaranja velike količine tzv. „kiselog otpada“ u našim organizmima.

97% hrane kao proizvod metabolizma stvara kiseli otpad, a od značajnih faktora zakišeljavanja su i pušenje, alkohol, stres i zagađenje.

Naše telo je prinuđeno da se konstantno bori sa nastalim kiselinama, što vremenom osiromaši rezerve naših sistema za neutralizaciju.

Nastale kiseline dugoročno opterećuju naš organizam, što dovodi do niza problema: gojaznost, smanjen imunitet, nedostatak energije, ali i čitav niz bolesti povezanih sa kiselošću, koje uključuju dijabetes, osteoporozu, formiranje bubrežnih kamenaca, artritis, rak i dr.

Alkalna voda u sebi ima više negativnih OH-jona, što dovodi do veće raspoloživosti kiseonika u krvi. Zapravo, ako je krv samo malo alkalnija (od 7,3 do 7,45) u njoj će biti oko 2/3 više kiseonika, koji je na raspolaganju svim ćelijama u našem organizmu!

Dr Otto Warburg, koji je dobio 2 Nobelove nagrade, otkrio je 1932. godine da nedostatak kiseonika u ćelijama dovodi do raka. Za razliku od normalnih ćelija, ćelijama raka kiseonik nije potreban i on buja u kiseloj sredini.

Dr Warburg je takođe otkrio da nastajanje mutiranih receptora, što dovodi do raka, ne može da se desi ukoliko je pH vrednost ćelije u zdravom alkalnom nivou.

Kako bi se izborio sa velikom količinom kiselog otpada, organizam proizvodi previše slobodnih radikala, koji oksidiraju ne samo otpad, već i zdrave ćelije.

Negativni OH joni iz alkalne vode neutrališu slobodne radikale, odnosno deluju kao snažan antioksidans.

Naučnici su istraživali razloge dugovečnosti pojedinih naroda i ustanovili da je im zajednička čista alkalna voda!

kremanska-voda

Analize Kremanske vode možete pogledati i preuzeti klikom na slike ispod.

ANALIZA KREMANSKA VODA 6L0001-1  ANALIZA VODE MVP18