Prodaja briketa

brikett1

Aqua Direct u svojoj ponudi ima i 100% ekološki briket od drvne mase.

Briket od drvne mase je 100% prirodni proizvod izuzetnog kvaliteta i jake energetske moći.

Briket I klase
Briket II klase
Fizičko – hemijska analiza je urađena u skladu EN SRPS CEN/TS.
Analizu  uradio Jugoinspekt Beograd AD,  Sertifikat broj: 03-32-78/31.08.2012.
BRIKET-DEKLARACIJA