Cenovnik

New_AD_logo                                                                                                                                               CENOVNIK

  • 01Aqua NOVA – 18,9 lit. (sa najmom vodomata) – 600,00 din.
  • 02Aqua NOVA – 18,9 lit. (bez najma vodomata) – 540,00 din.
  • 06Kremanska voda – 18,9 lit. (sa najmom vodomata) – 600,00 din.
  • 07Kremanska voda – 18,9 lit. (bez najma vodomata) – 540,00 din.
  • 07Kremanska voda – PET 0,5 lit. – 42,00 din.
  • 07Kremanska voda – PET 2,0 lit. – 54,00 din.
  • 07Kremanska voda – PET 6,0 lit. – 144,00 din.
  • 11Sodapower CO2 dopune – 840,00 din.
  • 08Sanitacija i čišćenje vodomata – 1200,00 din.
  • 09Servis – po cenovniku servisa

* Cene su izražene sa uračunatim PDV-om