ČIŠĆENJE I SANITACIJA VODOMATA

Samo ispravan i mikrobiološki čist aparat je preduslov za konstantan kvalitet vode koja se preko njega koristi.

waterheader
Aqua Direct doo kao jednu od svojih usluga vrši i čišćenje i sanitaciju Watercooler aparata. Sanitacija je tehnološki postupak kompletnog čišćenja vodomata u cilju postizanja vrhunskog kvaliteta vode koju koristimo preko vodomata. U normalnim uslovima i okruženju preporučuje se da se vodomat čisti minimum dva puta u toku godine. U tom postupku se vodomat prvo očisti od svih spoljnih i unutrašnjih nečistoća, zatim se tretira sa sredstvima koja su namenjena isključivo za dezinfekciju watercooler aparata. Aqua Direct za to koristi visoko-kvalitetna sredstva švajcarskog proizvođača SANOSIL. Po završetnu tretmana koji obezbeđuje mikrobiološku ispravnost vodomata, isti se ispira, suši, strečira sa folijom i isporučuje korisniku. Zbog kvaliteta sanitacije, kompletan postupak od prijema aparata do povrata traje minimum 24 časa. Po potrebi, za taj period smo u mogućnosti da damo zamenski vodomat na korištenje.

Zašto je važna i potrebna sanitacija aparata ?

  • Samo ispravan i mikrobiološki čist aparat je preduslov za konstantan kvalitet vode koja se preko njega koristi
  • Vodomat je zbog svog vlažnog okruženja podložniji razvoju mikroorganizama
  • Zbog sigurnosti da pijemo zdravu vodu

Zbog svega navedenog sanitaciju mogu da rade samo stručni i za to obučeni ljudi

tim

Usluga kompletnog čišćenja i sanitacije, po cenovniku iznosi 1000,00 dinara + PDV. Takođe, za period Januar-Februar-Mart odobravamo popust od 30 % na osnovnu cenu.