SERVIS APARATA

Aqua Direct doo svim svojim korisnicima obezbeđuje servis aparata i rezervne delove za sve vodomate. Na naš kontaktni telefon 024 552-113 možete prijaviti kvar vodomata, konsultovati se serviserom i dogovoriti o eventualnoj popravci. Takođe, u slučaju duže popravke smo u mogućnosti da Vam damo zamenski aparat. Svi vodomati koji su vlasništvo Aqua Direct doo i koji su izdati na korištenje korisnicima se popravljaju na teret Aqua Direct doo (osim mehaničkih oštećenja i lomova), dok se servis aparata koji nisu u našem vlasništvu naplaćuje po važećem cenovniku.

servis

Servis i održavanje
Rezervni delovi i oprema
Sanitacija i čišćenje